Kliknutím na dva hraniční znaky pravým tlačítkem myši vypočtete jejich vzdálenost .

Výškový profil se znázorní pohybem přes hraniční znaky (při zaškrtnutém políčku vlevo dole a potvrzení OK - neplatí pro Rakousko)