Vyhledání hraničního znaku              
Vyhledání hraničního vodního toku   
Vyhledání hraniční cesty                    
Vyhledání přeshraničního propojení  
Výpočet délky hraničního úseku .

Srovnávací tabulky původních a nových čísel hraničních znaků na státních hranicích s Rakouskou republikou jsou zde